Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.

Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić…
Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
Że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”.
Ks.J.Twardowski
 
Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci, Pani Lucyny Górskiej nauczyciela, wychowawcy, koleżanki, przyjaciela. 
Zapamiętamy Lucynkę, jako osobę ciepłą i serdeczną.
Pani Lucyna zawsze była otwarta na potrzeby drugiego człowieka, była wieloletnim opiekunem samorzadu uczniowskiego.
Była i będzie wzorem skromności i prawdziwego człowieczeństwa.
Żegnamy Panią Lucynę Górską, która żyła i pracowała wśród nas i z nami.
„Będziesz żyła, Droga Lucynko w naszej pamięci na zawsze”.
Rodzinie i bliskim składamy szczere kondolencje.
Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy

Galeria