Praktyki zagraniczne - start

25 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie z uczniami, którzy niebawem będą odbywać praktyki zagraniczne w ramach POVER Vet (na podbudowie Erasmus+). Zrekrutowano 30 osób, które swoje praktyki odbywać będą w Hiszpanii i we Włoszech. Podczas rekrutacji wzięto pod uwagę średnią ocen końcoworocznych, ocenę z zachowania, języka obcego oraz średnią ocen z przedmiotów zawodowych. W stażu uczestniczyć będzie 11 informatyków, 4 elektryków, 5 handlowców, 5 gastronomów oraz 5 turystów. Przed uczniami jeszcze sporządzenie CV oraz przygotowanie z zajęć kulturowych i językowych .

Galeria